Newsletter abonniere

Itz itrage u gluschtegi News usem Rössli bercho.

Du hesch vo üs bim letschte Bsuech es „Viu Glück“– oder es auts „Bonne Chance“- Lösli mitere Glücksnummere bercho. Um z’erfahre ob Du gwunne hesch, abonnier üse Rössli-Newsletter. Di zogene Zahle wärde de, öbe 1 x pro Monet per Mail mitteut.

„Viu Glück!“ oder „Bonne Chance!“